Gulli veiserviceanlegg

Gulli veiserviceanlegg

Ferdig regulert veiserviceanlegg ved E18 Gullikrysset. Tomten ligger helt inntil avkjøringen mot Tønsberg, på vestsiden av E18 og retter seg mot alle funksjoner som tilhører et moderne veiserviceanlegg. Tomten har god eksponering og en strategisk beliggenhet. Adkomst...
Ødegården næringsområde / Gulli næringspark

Ødegården næringsområde / Gulli næringspark

Et stort, nytt regionalt satsningsområde for næring på ca 700 daa som primært retter seg mot næringsvirksomheter med stort transport- og/eller arealbehov. Det er regulert byggehøyder inntil 30 meter. Området ligger langs E18 ved Tønsberg og ligger dermed svært...