Vekst og utvikling

For Tønsbergregionen er det viktig å utvikle næringslivet med nyetableringer, men like viktig er det å gi det etablerte næringslivet mulighet for vekst og utvikling.

Bedrifter skaper arbeidsplasser, vekst og utvikling i Tønsberg

Arbeidstakere står på for arbeidsplassen sin hver dag i Tønsberg

Nyetableringer i 2020. Mange vil satse på Tønsberg

Det skjer mye i Tønsberg, og Tønsberg er en region det er verdt å satse på. Med sin sentrale beliggenhet, store befolkningsvekst og et etablert og rikt næringsliv forventes det sterk utvikling i tiden fremover.

Næringslivet i Tønsberg er i dag mangfoldig sammensatt med flere vekstbedrifter  som har store ambisjoner for framtiden.

Bedriftene som er her har gode forutsetninger for å klare seg godt. Det er høyere etableringsfrekvens enn middels av norske kommuner, samtidig som det har blitt lagt ned forholdvis få foretak. Det er mange bedrifter som nyter godt av et tett og nært nettverk i Tønsberg.

Beliggenheten er i dag en av de store fortrinnene med Tønsberg. Som følge av den sterke veksten til regionen satses det nå mye på å forbedre infrastrukturen i tiden fremover. Les mer om satsningen på tog og Bypakke Tønsberg  HER

Behov for areal

Med vekst kommer det for mange nye behov for areal, og Tønsberg har mange spennende bynære og landlige utviklingsområder.

I Tønsberg er det næringsarealer som allerede er, eller snart vil være klare til å etablere næring med flere nye arbeidsplasser. I tillegg har Tønsberg mange store utviklingsområder som ligger litt fram i tiden og som absolutt matcher antatt befolkningsvekst som prognosene forteller oss er langt mer optimistiske enn for sammenlignbare kommuner i Norge. Tønsbergregionen har og vil få næringsarealer og kontorlokaler som bør være tilpasset de aller fleste behov.

Noe du lurer på, ta kontakt!

Prospekt Tønsberg

Tollbodgaten 19
3110 Tønsberg

hei@prospekttonsberg.no

Utviklingsområder

I Tønsberg er det spennende transformasjonsområder som gir muligheter for ytterligere vekst i tiden fremover.

Ledige næringsareal

Tønsbergregionen har næringsarealer og kontorlokaler som skal være tilpasset de aller fleste behov. 

Bedriftene i Tønsberg

Næringslivet er rikt sammensatt med flere vekstbedrifter. Kommunen er svært heldige stilt som har mange offentlige arbeidsplasser, og et mangfold av private arbeidsplasser.

Tønsberg i tall

Den sentrale beliggenheten på Østladet gir tilgang til  store mengder arbeidskraft og kunder. Kort vei fra urbant byliv til idyllisk skjærgård og enkel tilgang til verden rundt.

10 gode grunner til å bo i Tønsberg

For mange er tønsbergregionen forbundet med den deilige sommertiden med solkrem, saltvann og ferie. Det er virkelig en fantastisk plass å feriere. Stadig flere oppdager også at Tønsberg har mye å by på hele året, og velger det som bosted.

Mye kompetanse i Tønsberg

Det er god tilgang til kompetanse i Tønsberg. Utdanningsnivået her er høyere enn landsgjennomsnittet, det er mange unge arbeidstakere i kommunen. Universitetet gir gode muligheter for utdanning og forskning.

%

av befolkningen har høyere utdanning