Historisk, spektakulær og mangfoldig

Reisen fra Norges eldste by til Verdens Ende byr på opplevelser og en spektakulær skjærgård. Færder og Tønsberg har mye å by på. Her ligger mye til rette for å satse på reiselivsprodukter i et spennende og populært marked.

Jobber i reiselivsnæringen i Færder og Tønsberg

Er året da Tønsberg ble by

Overnattinger i gjestehavner

Øyer i skjærgården

Yrende reiselivsnæring

I Tønsberg og Færder jobber til sammen ca. 1200 i reiselivsnæringen viser tall fra Innovasjon Norge. I besøksstrategien til Færder og Tønsberg kan vi lese at det i Tønsberg er serveringsbransjen som har flest ansatte.

Samlet for regionen er det også servering som har flest ansatte. Serveringsbransjen i Tønsberg er over fem ganger så stor som bransjen i Færder. Overnattingsbransjen har flest ansatte som bor i Færder kommune.

Reiselivsbedriftene i Færder og Tønsberg bidrar med en vesentlig andel av verdiskapningen i reiselivet i Vestfold. Spesielt er regionen kjent som en sommerdestinasjon, og Tønsberg har sin gjestetopp med store arrangementer. Færder har besøkstopp i sommerferie, og særlig Tjøme som hytteområde har en formidabel økning i «innbyggertall» om sommeren.

I tillegg er det mange besøkende med båt til øyene, særlig dagsbesøk. Bare Verdens Ende som ligger ytterst på Tjøme tiltrekker seg mange hundretusen besøkende hvert år gjennom alle sesongene.

Tilgjengelighet

Sentral plassering på Østlandet og nærheten til Oslo. Umiddelbar nærhet til Sandefjord Lufthavn gir tilgang til et stort marked og gjør regionen lett tilgjengelig også for utenlandske besøkende. Tog- og veiforbindelse til regionen er god. Det er korte avstander innen regionen. Skjærgård, by og innland kan oppleves på samme dag. Busstilbudet er godt.

Tilbud som kombinerer natur og by

Nasjonalpark og skjærgård tett på by er en attraktiv kombinasjon. Den gir muligheter for kontrastfylte opplevelser. Skjærgården kan by på både aktivitet, sterke naturopplevelser og kunnskap. I byen er det et godt kulturtilbud; interessant historie og ekte byliv. I innlandet er det både arrangementer og gode turmuligheter sommer som vinter. Regionen kan også vise frem gode landbruksområder og kortreist mat.

Overnattingstilbud

Hotelltilbudet i regionen er av god kvalitet og med et stort antall senger. Både Tønsberg og Færder er i tillegg store på camping. Det kan tilbys kystledhytter og andre overnattingstilbud med lavere standard, som bl.a. vandrerhjem og leirsted i tillegg til et stort utvalg campingmuligheter.

Tilbud på aktive opplevelser

Flere aktører tilbyr turer med RIB og andre båter i kombinasjon med måltider og guiding. Fylkeskommunen har etablert padleled og gapahuker på flere øyer, samt at fler er planlagt. Det går ferge til Bolærne i vår-/høst-/sommersesong og tilbudet på Bolærne er under utvikling. Det kjøres også et prøveprosjekt med rutebåt fra Tønsberg til Verdens Ende i høysesong.

Mattilbud

Tønsberg har en rekke serveringsteder. Interessen og markedet for et godt mattilbud er økende. Også på øyene er det et unikt tilbud av kafeer og restauranter. Det blir stadig mer oppmerksomheten rundt den rollen regionen har som matprodusent og for kortreiset mat. Skjærgårdsmat er et prosjekt som skal fremme lokal matkultur og skape oppmerksomhet om Tønsberg og Færder.

Merkevarer

Tønsberg, Færder og Tjøme er sterke merkevarer. Det kan antas at det er noen klare assosiasjoner knyttet til disse merkevarene: Tønsberg med historie, Norges eldste by og sommerliv og arrangementer, særlig festivalene. Tjøme med hytter og sommer, Færder med fyret og seilasen, i senere tid i noen grad også med nasjonalpark. Re er mest kjent for landbruk og middelalder-arrangement. Regionen samlet vil først og fremst være knyttet til sommersesong, med en litt todelt profil; det gode liv med skjærgård og avslapping- og fest og moro med brygga og arrangementer.

Ikoner

Verdens Ende benyttes som ikon i markedsføringen av Vestfold og er et viktig trekkplaster for regionen. Det er også Slottsfjell og vikingbåtene som bygges ved kanalen i Tønsberg. I tillegg må Tønsberg brygge med sitt yrende uteliv sies å være et ikon.

Bærekraftig reisemål

Færder og Tønsberg er i en prosess for å bli sertifisert som et bærekraftig reisemål.

Opplevelser med Færder og Tønsberg 365

Prosjektet Færder og Tønsberg 365 samler aktørene i regionen i en felles portal. Her kan de som bor her og besøkende enkelt finne opplevelser i Færder og Tønsberg, og flere av aktørene tilbyr online booking.

Visit Vestfold

Visit Vestfold er destinasjonsselskapet til Tønsberg og Færder. Ta en titt på deres nettsider for å lese mer om området vårt som besøksdestinasjon.

De viktige vikingene

På den populære Tønsberg brygge, helt i vannkanten – ligger replikaer av vikingskipene og minner oss om Tønsbergs rike historie. En historie som er viktig for reiselivsnæringen i vår region.