Verdiskapning midt i matfatet

Matproduksjon har alltid vært en viktig næring i Tønsbergregionen. Det unike klimaet gir høy kvalitet på jordsmonnet og lang vekstsesong for frukt, bær og grønnsaker. Med god grunn blir vi kalt Norges grønnsakshage. I tillegg står svært dyktige produsenter for produksjon av blant annet kylling, egg, and, lam, gris og storfe. Det dyrkes også mye frukt og bær.

Mer enn tusen arbeidsplasser bare i Tønsberg

%

Av landets grønnsaks -produksjon skjer i fylket vårt

%

Av alt korn produseres i fylket vårt

%

Av landets fruktproduksjon skjer i fylket vårt

Store kjente og små unike

Tønsberg kommune er allerede en av Norges viktigste matkommuner og er i stadig videreutvikling. Både når det gjelder produksjon og dyrking av mat, og helt fram til foredlingsleddet.

Over en tredel av landarealet i Tønsberg består av dyrka mark og kommunen har også mye skogdrift. Kommunen har stor husdyrproduksjon, særlig med gris og ammekyr, og har også store arealer med kornproduksjon, grovfôr og potetdyrking (Kilde: VTFK.no)

Næringsmiddelindustrien med ca. 1000 private arbeidsplasser er en av våre viktigste industribransjer. Denne fordeler seg fra store kjente bedrifter til små nisjeprodusenter over hele regionen. Nortura på Ås, Nortura på Revetal, Tine, Findus, Gårdsand, Stange, Grøstadgris, Bjertnæs og Hoel, kornmottak og kraftfôrproduksjon på Fossan for å nevne noen.

I tabellen under, fra Telemarksforsknings regionale analyse, fremkommer det at blant de fem bedriftene med høyest verdiskapning i regionen er tre fra næringsmiddelindustrien: Nortura, Findus og Tine.

Klimavennlig biogass

For deler av industrien kanaliseres energiforbruket til produksjon og kjøretøy gjennom den klimavennlige biogassen som leveres fra Greve Biogass og Den Magiske Fabrikken. Dette bidrar til at disse produsentene har mulighet til å utvikle et klimaregnskap som er unikt i Norge.

En næring det satses på

Gjennom prosjektet «Skjærgårdsmat» har det de siste årene blitt satt et ekstra fokus på næringen. Målet er å være en betydelig arena og bidragsyter til å fremme bærekraftig landbruk, matproduksjon og god folkehelse nasjonalt.

Norges største pølsefabrikk

Nortura på Åskollen i Tønsberg er Norges største pølsefabrikk og produserer all Gilde leverpostei. De slakter og skjærer gris og ekspederer store deler av Norturas varesortiment til kunder på hele Østlandet. Nortura skaper ca. 500 arbeidsplasser i Tønsberg.

Unik tilgang til ressurser

Det er ikke bare folka som trives i tønsbergregionen og nyter beliggenheten og klimaet. Grønnsakene trives også her av sammen grunn – og slik har det vært i tusenvis av år – både for poteten og folka!