-Kunst er en kilde til glede, opplevelse og selvinnsikt

27. juni 2021

I sørbyens trange og innholdsrike gater finner du Vestfold Kunstsenter. De kan du besøke og få inntrykk og inspirasjon i form av alle mulige kunstuttrykk. En opplevelse du kanskje ikke har hver dag og som vi unner alle. Vi har snakket med Rigmor for å få litt mer informasjon om senteret.  

Hva er navnet ditt og navnet på selskapet?
Tina Rigby Hanssen, og jeg er daglig leder ved Vestfold Kunstsenter.

Hva driver selskapet med?
Vestfold Kunstsenter er et regionalt kunstnerstyrt visningssted og kompetansesenter for samtidskunst som holder til i Tønsberg sentrum. Kunstsenterets formidlingsarbeid skjer gjennom utstillinger, kunstnersamtaler, omvisninger og verksteder. Kunstsenterets utstillingsprofil tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk innen samtidens billedkunst og kunsthåndverk. Kunstsenteret har også en egen møteplass og initiativ for ungdom kalt UNG REDAKSJON. Publikum inviteres til gratis omvisninger på alle kunstsenterets utstillinger. I Kunstbutikken finner du et stort utvalg av grafikk, keramikk, glass, smykker, kunstbøker og annet.​​​​

Hva er historien til ditt selskap?
Vestfold kunstsenter ble etablert i 1982 og eies og drives av de profesjonelle kunstnernes fagorganisasjoner Vestfold Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge. Kunstsenteret er en del av et nasjonalt nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner i Norge som består av totalt 15 kunstsentre over hele Norge. Selv om hvert kunstsenter er særegent og jobber ut fra ulike forutsetninger samles alle om de samme målsetningene: ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. I tillegg utfører vi oppgaver på vegne av offentligheten knyttet til kunstfeltet, slik som å oppnevne kunstkonsulenter i offentlige rom prosjekter og fylle Den Kulturelle Skolesekken med innhold.

Hva tilbyr dere til sommeren?
Til sommeren tilbyr vi to utstillinger. Fra 5. juni – 4.juli vises billedkunstner Kay Arne Kirkebøs utstilling «From Above» som består av detaljrike tegninger og animasjoner av intrikat arkitektur, tilsynelatende uendelige bylandskap og geometriske former satt i bevegelse. Kirkebøs bylandskap fremstår som tilsynelatende komplekse labyrintiske strukturer og arkitektur.

Fra 14.august – 25.september vises Østlandsutstillingen, en årlig mønstring av visuelle kunstnere som tar pulsen på hva som skjer i samtidskunstfeltet på̊ Østlandet. Publikum møter en mangfoldig utstilling preget av ulike uttrykk, fra maleri og installasjon til foto- og videokunst. Gruppeutstillingen fanger opp viktige tendenser i tiden og gir rom for både opplevelse og refleksjon. Knyttet til utstillingen er et formidlingsprogram med kunstnermøter, verksted, seminar og omvisning.

Hva er målgruppen for deres tilbud?
Vi har et allsidig publikum, men mange er kunstinteresserte som følger med på vårt utstillingsprogram og holder seg orientert om det som vises. En annen viktig målgruppe er barn og unge som deltar i våre omvisninger for barnehager og skoler.

Hva er mest populært av deres tilbud?
Vi tror mange denne sommeren vil benytte kunst- og kulturtilbudet i Tønsberg etter ett år hvor mye har vært stengt og underlagt strenge restriksjoner.  Den sosiale nedstengningen har fratatt oss muligheten til å oppleve kunst, og det er det mange som har savnet. Kunst er en kilde til glede, opplevelse og selvinnsikt. Jeg tror vi får en kjempeoppblomstring på kunst og kulturfronten etter gjenåpningen. Det blir fantastisk.

 

Og det må vi i Færder og Tønsberg 365 si oss helt enige i! Ta deg en tur innom i løpet av sommeren og se hva de har å tilby!

Flere aktuelle saker